הכתבה לכיתה א נגד עין הרע

ברוקו בר טלפון

דמים תרתי משמע